کارگاه‌های آموزشی اپتیک و فوتونیک دانشگاه صنعتی شیراز – آذرماه ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی اپتیک و فوتونیک دانشگاه صنعتی شیراز – آذرماه ۱۳۹۸


    

     کارگاه‌های آموزش تخصصی نرم‌افزارهای اپتیک و فوتونیک با همکاری گروه تخصصی ParsOptics و دانشگاه صنعتی شیراز طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه صنعتی شیراز به شرح ذیل برگزار خواهد شد.