×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

پورتلت‌های تو در تو

نمایشگر یک مطلب

پژوهش یکی از زیر ساخت‌های مهم ضامن پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور می‌باشد. با توجه به نقش و تاثیر آن بر بهبود وضع زندگی شهروندان در یک جامعه، اهمیت توسعه فعالیت‌های پژوهشی هویدا می‌گردد. لذا نوع و سطح این فعالیت‌ها یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود. با این رویکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر جهت ساماندهی تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی، در آذرماه ۱۳۹۴ افتتاح و راه‌اندازی گردید.

 

دانشگاه کوثر در جهت رفع نیازهای آزمایشگاهی محققین کشور و به منظور گسترش تعامل پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه، با بهره‌مندی از امکانات دستگاهی مناسب، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به کلیه پژوهشگران و محققین دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، نهادها، سازمان‌ها و صنایع مختلف سراسر کشور می‌باشد. این مجموعه آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، با هدف افزایش بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی می باشد.

آزمایشگاه های گروه مهندسی اپتیک ولیزر:

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

 

  جهت ارائه به کلیه دانشجویان فنی و علوم در دوره کارشناسی می باشد و شامل آزمایش های ذیل است:1.آشنایی با وسایل اندازه گیری 2.بررسی قوانین آونگ ساده و محاسبه شتاب ثقل 3.بررسی آونگ مرکب 4.بررسی حرکت سقوط آزاد و تعیین شتاب گرانش زمین در آزمایشگاه 5.بررسی حرکت پرتابی 6.تحقیق قوانین حرکت به کمک ماشین آتوود7.بررسی قوانین اصطکاک 8.تعیین ضریب ثابت فنرها 9.بررسی برخوردالاستیک و غیر الاستیک در ریل هوا 10.بررسی تعادل نیروها 

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

 

 

جهت ارائه به کلیه دانشجویان فنی و علوم در دوره کارشناسی می باشد و شامل آزمایش های ذیل می باشد. 1. دستگاه اسیلوسکوپ و کاربردهای آن 2. آزمایش اندازه گیری اختلاف فاز و اشکال لیساژو  4. آزمایش مربوط به سری و موازی کردن مقاومتها و شناسائی مقاومتها 5. آزمایش قانون اهم و قانون کیرشهف 6. آزمایش مربوط به شارژ و دشارژ خازنها 7.آزمایش مربوط به اندازه گیری میدان مغناطیسی سیم و لوله و حلقه های حامل جریان به استفاده از تسلا متر 9. آزمایش مدارهای RLC,RC,RR در جریان متناوب و تشدید سری 10.آزمایش اندازه گیری مقاومت با پل های وتستون و پل تار 11.آزمایش اندازه گیری قانون R=P L/S با سیم های متفاوت

 

آزمایشگاه اپتیک هندسی

 

 

  جهت ارائه به دانشجویان دوره کارشناسی می باشد و شامل آزمایش های ذیل می باشد. 1.بررسی پدیده تشدید در تار مرتعش و لوله صوتی بسته 2.تعیین ضریب انبساط خطی جامدات 3.بررسی قوانین گازها(بویل-ماریوت-شارلگیلوساک-عمومی گازها) 4.گرما سنجی 5.تعیین گرمائی ویژه به روش سرد کردن 6.بررسی انتشار و انعکاس نور و آینه ها 7.بررسی شکست و بازتاب نور در دیوپترهای متفاوت 8.بررسی عدسیهای محدب و معقر 9.بیناب نمای منشوری 10.اندازه گیری ضریب شکست جامدات و مایعات با استفاده از میکروسکوپ 12.بررسی کیفی قطبش نور 13.تداخل و پراش نور

 
 

آزمایشگاه اپتیک فیزیکی

 

  جهت ارائه به دانشجویان رشته فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر شامل آزمایشهای ذیل می باشد. 1. پراش فرانهوفر-توری پراش 2.پراش فرانهو فرازیک، دو و چند شکاف، پلاریمتری 3. بررسی قطبش نور 4. گوه هوا، حلقه های نیوتن 5. آینه لوید، دو آینه فرنل 6. دو شکاف یانگ، دو منشور فرنل 7. برسی و تحقیق در معادلات فرنل 8. اثر فاراده 9. اندازه گیری سرعت نور 10. اثر کپر

 
آزمایشگاه های گروه شیمی 
 

آزمایشگاه آموزشی شیمی

 

 دانشجو در این مرحله باید طرز کار و شیوه صحیح استفاده وسایل، ادوات، ابزار و لوازم شیشه ای مورد نیاز آزمایش های شیمی را بدرستی بداند و شناخت نسبی از مواد شمیایی مورد استفاده در آزمایش های گوناگون و خطرات احتمالی آنها آشنا شود. این آزمایشگاه دارای کلیه وسایل و مواد مورد نیاز انجام آزمایش هایی است که تقریباً بطور یکسان در کلیه واحدهای آموزش عالی در سراسر کشور تدریس می گردند و توانایی سرویس دهی آن در حد بسیار مطلوب می باشد. از جمله تجهیزات این آزمایشگاه می توان به این موارد اشاره کرد: میزهای مجهز آزمایشگاه و قفسه بندی های کافی، انواع ترازوهای دقیق آزمایشگاهی، انواع اجاق و شعله آزمایشگاهی گازی و برقی، انواع حمام های آب و بسیاری لوازم شیشه ای است.

 
 
 

نمایشگر یک مطلب