نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

اعضای هیات علمی

نمایش 27 نتیجه
از 1
 
محبوبه آذرخش

محبوبه آذرخش 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ملیحه ابراهیمی

ملیحه ابراهیمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نسیبه امامی

نسیبه امامی 

مربی
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا براتی سده

زهرا براتی سده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
الهام بصیری

الهام بصیری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بقائی پور

محمدرضا بقائی پور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سکینه بیگی 

مربی
پست الکترونیکی: 
نسترن پارسافرد

نسترن پارسافرد 

استادیار
پست الکترونیکی: 
آیلین پاکزاد

آیلین پاکزاد 

مربی
پست الکترونیکی: 
فهیمه تنهایی

فهیمه تنهایی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
عمران توحیدی

عمران توحیدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زینب حسنی

زینب حسنی 

مربی
پست الکترونیکی: 
الهام حسین زاده

الهام حسین زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجید حلیمی

مجید حلیمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی ریاحی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
اعظم سبحانی

اعظم سبحانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سعیده قضائی زیدانلو

سعیده قضائی زیدانلو 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا قلعه نوی

زهرا قلعه نوی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محبوبه معین مقدس

محبوبه معین مقدس 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد مهرپویا

محمد مهرپویا 

استادیار
پست الکترونیکی: 
علیرضا موذن

علیرضا موذن 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه موذن سرخی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
راضیه نجات

راضیه نجات 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محبوبه یگانه

محبوبه یگانه 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 27 نتیجه
از 1