اعضای هیات علمی

نمایش 21 نتیجه
از 1
 
نسيبه امامي

نسيبه امامي 

مربی
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه بديعيان باغ سياهي 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا براتي سده

زهرا براتي سده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
الهام بصيري

الهام بصيري 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بقائي پور

محمدرضا بقائي پور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سکينه بيگي 

مربی
پست الکترونیکی: 
نسترن پارسافرد

نسترن پارسافرد 

استادیار
پست الکترونیکی: 
آيلين پاکزاد

آيلين پاکزاد 

مربی
پست الکترونیکی: 
عمران توحيدي

عمران توحيدي 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زينب حسني

زينب حسني 

مربی
پست الکترونیکی: 
الهام حسين زاده

الهام حسين زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
اعظم سبحاني

اعظم سبحاني 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سعيده قضائي زيدانلو

سعيده قضائي زيدانلو 

استادیار
پست الکترونیکی: 
زهرا قلعه نوي

زهرا قلعه نوي 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محبوبه معين مقدس

محبوبه معين مقدس 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد مهرپويا

محمد مهرپويا 

استادیار
پست الکترونیکی: 
عليرضا موذن

عليرضا موذن 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه موذن سرخي 

استادیار
پست الکترونیکی: 
راضيه نجات

راضيه نجات 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محبوبه يگانه

محبوبه يگانه 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 نتیجه
از 1