معارفه دانشجویان جدید الورود رشته مهندسی اپتیک و لیزر

معارفه دانشجویان جدید الورود رشته مهندسی اپتیک و لیزر


  

      مراسم معارفه دانشجویان ورودی رشته مهندسی اپتیک و لیزر ، با حضور اساتید این رشته در تاریخ شنبه 1398/08/25 ساعت 12 در محل سالن اجتماعات اندیشه دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیئت علمی رشته مهندسی اپتیک و لیزر و ریاست محترم دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار شد. مدیر گروه محترم گروه مهندسی اپتیک و لیزر،سرکار خانم دکتر یگانه ، مطالبی را در خصوص آشنایی  دانشجویان با این رشته ایراد فرمودند.