مراسم معارفه دانشجویان رشته مهندسی و علوم کامپیوتر

مراسم معارفه دانشجویان رشته مهندسی و علوم کامپیوتر


 

            جلسه معارفه دانشجویان رشته مهندسی و علوم کامپیوتر در تاریخ 1398/08/18 در محل سالن اجتماعات فرهنگ با حضور اعضای محترم گروه انجام شد. در این جلسه ضمن آشنایی دانشجویان با چارت درسی مهندسی و علوم کامپیوتر، مدیر گروه محترم، سرکار خانم مهندس حسنی در سخنانی ضمن خوشامدگویی به دانشجویان جدید الورود و معرفی اساتید محترم گروه کامپیوتر، دانشجویان را با قوانین آموزشی آشنا نمودند.