نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی در پانزدهمین ورک شاپ فیزیک مزون در لهستان

سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی در پانزدهمین ورک شاپ فیزیک مزون در لهستان


سخنرانی سرکار خانم دکتر قلعه نویی در پانزدهمین ورک شاپ فیزیک مزون در لهستان

 

 

Title: Constituent Quark Models for Hadronic Systems