نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


 

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

۳۲۲۵۸۸۶۵_۳۲۲۶۲۸۶۱_ ۳۲۴۲۷۵۶۶

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰ و ۳۲۲۵۷۰۲۴

رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه : داخلی 172

رییس دانشکده علوم انسانی: داخلی 171

کارشناسان دانشکده : داخلی 174 و 175

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی: داخلی ۱۲۲ و ۱۲۷

دبیرخانه آموزش: داخلی ۱۰۶ و ۱۰۸

امور دانشجویی: داخلی ۱۴۵ و ۱۱۵

شماره تماس های واحد های مالی و اداری

۳۲۴۱۱۷۲۵-۳۲۴۱۱۷۲۴امور مالی: ۱۱۶ و ۱۱۷

امور اداری: داخلی ۱۰۸ و ۱۰۹

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان