برگزاری کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش توسط دکتر عمران توحیدی

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش توسط دکتر عمران توحیدی


برگزاری کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش توسط دکتر عمران توحیدی

کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش برگزار شد


به گزارش سایت بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی، در راستای آشنایی مستعدان و دانشجویان برتر با اصول مقاله نویسی و رعایت اخلاق در پژوهش، کارگاه اصول مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش با تدریس آقای دکتر عمران توحیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر و برنده جایزه کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان، یه صورت مجازی برگزار شد.

اهم مطالب تدریس شده در کارگاه به شرح ذیل بود:


 • آشنایی با انواع مجلات و انواع همایش ها و بررسی و دسته بندی آن ها؛

 • بیان تفاوت بین طرح پژوهش با مقاله؛

 • ضرورت نگارش مقاله؛

 • آشنایی با ساختار مقاله به تناسب مجلات و همایش های مختلف؛

 • بررسی ویژگی های عنوان مقاله؛

 • بررسی بخش های مختلف چکیده و کلمات کلیدی مقاله؛

 • بررسی نکات کلیدی مقدمه و بیان مساله؛

 • بررسی نکات کلیدی مبانی نظری و پیشینه پژوهش؛

 • بررسی بخش های مختلف روش شناسی پژوهش؛

 • بررسی نحوه گزارش یافته ها؛

 • بررسی بخش های مختلف بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها و نحوه گزارش آن ها؛

 • بررسی عنوان، چکیده و کلمات کلیدی در بخش انگلیسی؛

 • بررسی نحوه گزارش منابع درون متنی و پایان متنی و نحوه رعایت اصول اخلاق در انتشار مقاله؛

 • ارائه معیارهای انتخاب مجله هدف؛

 • بیان نکات کلیدی در فرآیند ارسال و پذیرش مقاله برای مجلات صورت پذیرفت

 • رفع ابهام جملات

 • مختصر و مفید نویسی

 • چگونگی تاکید بر یافته ها

 • پرهیز از جدال با داور پس از نقد شدن توسط وی

   

  در ادامه ی کارگاه به رعایت اخلاق در مقاله نویسی پرداخته شد که اهم موارد گفته شده به شرح ذیل بود:


 • نویسنده باید به آنچه مینویسد اعتقاد کامل داشته باشد و مطلب را با صمیمیت و صداقت بنویسد تا بر دل بنشیند.

 • نویسنده باید در همه حال عفت کلام را حفظ کند و از دایره اصول و موازین اخلاقی خارج نشود. از غرض ورزی و نسبت ناروا دادن به دیگران پرهیز کند و همواره انصاف و مروت را مدنظر داشته باشد.

 • از تملق و چاپلوسی بپرهیزد. زیرا با این کار نوشته را بی ارزش و خود را حقیر میسازد. همچنین در طول مقاله نباید از نویسندهای خاص تعریف و تمجید کرد یا او را تقبیح نمود؛ بلکه باید با نگاه علمی تنها مطلب او را مورد خطاب قرار داد.

 • اجتناب از داده سازی

 • مجبور کردن دانشجو به افزودن نام استاد در مقاله ای که استاد نقشی در آن نداشته است.

 • ارسال مقاله به چندین مجله به صورت همزمان

 • زدن نام دوستان در مقالات

 • سرقت ادبی علمی مقالات دیگران

 • ذکر منبع های مقالهای بدون داشتن آن منابع

چاپ مقالات دیگران به نام خود بدون هیچ زحمتی

درپایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.