برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر سال 97

برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر سال 97


     

     در جلسه بزرگداشت مقام معلم و استاد که در هفته معلم همزمان با شهادت معلم شهید آیت الله مطهری در هتل داریوش برگزار گردید، در این جلسه پژوهشگران برتر سال 97 مورد تقدیر قرار گرفتند، که پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی به شرح ذیل می باشد:

گروه آموزشی فیزیک

۱

خانم دکتر معصومه موذن سرخی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی فیزیک

۲

خانم دکتر محبوبه یگانه- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی فیزیک

گروه آموزشی شیمی

۱

خانم دکتر اعظم سبحانی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی شیمی

۲

خانم دکتر نسترن پارسافرد- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی شیمی

گروه آموزشی ریاضی

۱

آقای دکتر عمران توحیدی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی ریاضی

گروه آموزشی کامپیوتر

۱

خانم مهندس زینب حسنی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی کامپیوتر

۲

آقای دکتر محمدرضا بقایی پور- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی کامپیوتر

۳

آقای مهندس زهره وند- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی صنایع

۱

خانم مهندس آیلین پاکزاد- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی مهندسی صنایع