انتصاب مدیر گروه فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر

انتصاب مدیر گروه فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر


دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر محبوبه یگانه را به سمت سرپرست گروه آموزشی فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر منصوب کرد.

متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

سرکار خانم دکتر محبوبه یگانه
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سلام علیکم؛
   احتراماً، با عنایت به مصوبه چهل و چهار صورتجلسه گروه فیزیک دانشگاه مورخ 1398/06/13 و  نظر به تخصص، ‌تعهد، تجارب و توانایی‌های سرکارعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه رشته فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با یاری خداوند متعال تمام توان و تجربه خود را در راه پیشبرد اهداف دانشگاه برابر مقررات به کار گیرید.