انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی


انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی 

 

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر فاطمه بدیعیان را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب کرد. 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است: 

 

 احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.