انتخاب دکتر عمران توحیدی به عنوان نخبه پژوهشگر سال 1400

انتخاب دکتر عمران توحیدی به عنوان نخبه پژوهشگر سال 1400


انتخاب دکتر عمران توحیدی به عنوان نخبه پژوهشگر سال 1400

عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر نخبه پژوهشگر سال ۱۴۰۰ شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، عمران توحیدی عضو هیأت علمی گروه ریاضی این دانشگاه در لیست نخبه پژوهشگران برتر سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.

بنابر این گزارش یکی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به پژوهشگران جوان و دانش آموختگان برتری که سهمیه بنیاد را کسب کرده باشند، جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی است که دکتر عمران توحیدی مفتخر به کسب این جایزه شد.