اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400


اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در خصوص نحوه حضور دانشجویان در نیمسال دوم سال 1401-1400

ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی، به استحضار می رساند پیرو دستور ستاد ملی کرونا و تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حضوری شدن کلیه فعالیت های آموزشی، موارد زیر برای بازگشت تدریجی و تحقق این مهم در نیمسال دوم سال تحصیلی1401-1400 با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود و نیز دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب هیات رییسه دانشگاه رسیده است: مقطع کارشناسی ارشد

 تمامی دروس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای تمامی ورودی ها با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی از نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه بصورت حضوری برگزار می گردد.

 کلیه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400در مقطع کارشناسی ارشد با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی بصورت حضوری برگزار می گردد .

 جلسات ارائه سمینار و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی بصورت حضوری برگزار می گردد.

مقطع کارشناسی  دروس نظری و عملی ورودیهای 1400 دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی در صورت مناسب بودن شرایط و امکان رعایت دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بعد از تعطیلات سال جدید 1401 به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 کلیه دروس سایر دانشجویان کارشناسی مطابق با تقویم آموزشی و تا اطلاع ثانوی بصورت مجازی برگزار می شود. در صورت مناسب بودن شرایط و امکان رعایت دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، ادامه این دروس بصورت حضوری برگزار خواهد شد که زمان برگزاری حضوری آنها در اطلاعیه های بعدی اعالم خواهد شد .اما به منظور شروع تدریجی کلاس های مقطع کارشناسی تعدادی از کدهای دروس عمومی، آزمایشگاههای عمومی و دروس پایه به تشخیص دانشکده ها در صورت مهیا بودن شرایط و اجازه ستاد ملی کرونا، برای استفاده دانشجویان بومی به صورت حضوری برگزار خواهد شد. شایان ذکر است تا زمان مهیا شدن امکان برگزاری حضوری، تمام دروس مانند گذشته مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از 1400/11/23 بصورت مجازی و در سامانه مدیر یت آموزش مجازی برگزار می شود. شرط حضور در دانشگاه کامل بودن برنامه واکسیناسیون )در یافت حداقل دو مرحله واکسن و ارائه گواهی یا کارت واکسیناسیون(می باشد. الزم به ذکر است این تصمیمات بر اساس شرایط فعلی بیماری کرونا اتخاذ شده است. در صورت هرگونه تغییر شرایط ازنظر شیوع بیماری کرونا و رنگ بندی شهرها، تصمیمات جدید متناسب با شرایط اتخاذ و اطالع رسانی می شود .

با آرزوی توفیق الهی معاونت آموزشی و پژوهشی