نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی


کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

 
«سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی» ۳۰ و ۳۱ مرداد ۹۸ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس گردآوری متخصصان حوزه اطلاعات و محاسبات کونتومی به منظور به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی روز در این حوزه و همچنین آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با پژوهش‌ها و پژوهشگران این حوزه تحقیقاتی است.

شرکت در این کنفرانس برای تمامی علاقه مندان آزاد است.