نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل دانشکده

پرسنل دانشکده


جناب آقای دکتر محمد مهرپویا :

معاونت دانشکده .

سرکار خانم اکرم سبحانی :

کارشناس دانشکده و رشته های زیست شناسی ، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر.

شماره تماس : 32262487

سرکار خانم شقایق موفق :

کارشناس رشته های مهندسی صنایع، مهندسی اپتیک و لیزر ، شیمی کاربردی ، ریاضیات و کاربرد ها ،آمار و علوم مهندسی .

شماره تماس : 32262864

جناب آقای سعید شاهدی :

کارشناس سامانه آموزش مجازی (ویانا) ، مدیریت کلاس ها ، کارشناس امور اساتید حق و التدریس و پرتال دانشکده.

شماره تماس : 32262864