نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرتال کتابخانه

پرتال کتابخانه


کتابخانه دانشگاه کوثر در بهمن ماه ۱۳۹۲ با ۲۰۰۰جلد کتاب آغاز به کار کرد و هم اکنون با بیش از ۱۷ هزار جلد کتاب فارسی و ۲۰۰۰جلد کتاب لاتین  و ۱۵۰۰عضو در حال فعالیت است.