نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه زیست سلولی و مولکولی

مدیر گروه زیست سلولی و مولکولی


 مدیر گروه زیست سلولی و مولکولی

نام ونام خانوادگی

محبوبه آذرخش

مدرک تحصیلی

دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ

پست الکترونیک

mahboobeazarakhsh@gmail.com

 

زیست سلولی و مولکولی

 

 

رشته علوم سلولی و مولکولی در چارچوب علوم زیستی پس از انقلاب فرهنگی و با بازگشائی دانشگاه‌ها در اوائل دهه 60 در دانشگاه تهران تأسیس گردید. ایجاد این رشته نمادی بود از توجه پیشکسوتان علوم زیستی در ایران به اهمیت و بیشتر به پیشرفت‌هایی در اواسط قرن بیستم میلادی در جهان که در زیست شناسی سلولی و مولکولی به دست آمده بود. توجه علوم سلولی و مولکولی به حیات در سطح سلول و مولکول است.  سلول‌ها کوچکترین واحد زنده‌اند و مولکول‌ها که تشکیل دهنده سلول‌ها هستند به نحوی اندر کنش می‌کنند که حیات و تنوع در حیات مقدور باشد.

در جهت رسیدن به خودکفایی در علوم روز و مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران و تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در زمینه‌های مختلف علوم پایه، طرح دوره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی توسط کمیته تخصصی شورایعالی برنامه ریزی با همکاری عده‌ای از استادان و متخصصان این رشته در چهار چوب مصوبات و اهداف کلی شورایعالی برنامه ریزی تهیه شده است.

مشخصات کلی و برنامه دروس این رشته به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

طول رسمی دوره 4 سال تحصیلی و کلیه دروس آن در 8 نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 17 هفته بوده و هر واحد بصورت نظری به مدت 17 ساعت بصورت عملی به مدت 24 ساعت تدریس می‌گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

 واحدهای درسی

جمع کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته‌های زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکولی 135 واحد و به شرح زیر است:

دروس عمومی : 20 واحد

دروس پایه : 22  واحد

دروس تخصصی مشترک : 76 واحد

دروس انتخابی الزامی : 17 واحد

- چارت دروس سال تحصیلی  رشته زیست شناسی سال تحصیلی 98-97