نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوابق اجرایی رییس دانشکده

سوابق اجرایی رییس دانشکده


سوابق اجرایی:

 

مشاور رئیس در امور رفاهی و دبیر شورای رفاهی دانشگاه کوثر از سال 95 تاکنون

ریئس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه کوثر در سال 97