نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه


رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

   سمت سازمانی:       رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
 نام و نام خانوادگی:  محبوبه معین مقدس
 مدرک تحصیلی:      دکترای تخصصی فیزیک نجوم
 شماره تماس :        داخلی 172
 پست الکترونیک:     dr.moeen@kub.ac.ir
 مکان استقرار واحد:  ساختمان آموزشی شماره یک
 رزومه فارسی:       رزومه رییس دانشکده