نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه


رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

 

   سمت سازمانی:       رییس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه  
 نام و نام خانوادگی:  اعظم سبحانی
 مدرک تحصیلی:      دکترای تخصصی شیمی
   
پست الکترونیک:   sobhani@kub.ac.ir
 مکان استقرار :  ساختمان دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه