نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر عمران توحیدی

دکتر عمران توحیدی


 


عمران توحیدی
دکتری ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
 مدیر گروه ریاضی
استادیار
ایمیل
رزومه