نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثر بجنورد

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثر بجنورد


دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع راه اندازی گردید.