نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثر بجنورد

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثر بجنورد


دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی در سال 1391 با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های ریاضیات و کاربردها ، شیمی کاربردی ، فیزیک و اپتیک و لیزر ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع راه اندازی گردید.