نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جوایز رییس دانشکده

جوایز رییس دانشکده


جوایز:

 

 دانشجوی برتر در دوره دکتری در رشته فیزیک ذرات بنیادی در سال 1391

استاد برتر آموزشی در دانشکده علوم پایه دانشگاه کوثر در سال 1397

 

 

 

 

 

 

 

*