جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ برای کشفیات کیهان‌شناسی

جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ برای کشفیات کیهان‌شناسی


   برای سومین بار در یک دهه گذشته جایزه نوبل فیزیک به اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان رسید. بعد از جایزه نوبل فیزیک سال 2011 برای کشف انبساط شتابان جهان از طریق رصد ابرنواخترهای دور دست، و جایزه نوبل فیزیک سال 2017 برای آشکارسازی امواج گرانشی، امسال نیز برای سومین بار در یک دهه گذشته، جایزه نوبل فیزیک را اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان به خود اختصاص دادند.