تقدیر از رابطین فرهنگی دانشگاه

تقدیر از رابطین فرهنگی دانشگاه


       

       طی جلسه ای در هفته کتاب، ضمن گرامیداشت هفته کتابخانه های عمومی در دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی با حضور ریاست محترم دانشکده سرکار خانم دکتر معین، رییس محترم کتابخانه دانشگاه سرکار خانم دکتر بهمنی و جناب آقای دکتر غفوری فرمسئول حوزه ریاست، از جناب آقای مسعود صبوری رابط فرهنگی دانشگاه در دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان تقدیر شد.