انتصاب سرپرست دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

انتصاب سرپرست دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه


انتصاب سرپرست دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

انتصاب سرپرست دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه

دکتر محبوبه معین مقدس رییس دانشگاه کوثر طی حکمی خانم اعظم سبحانی را به عنوان سرپرست دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است

   احتراماً،‌ نظر به تعهد، تجارب و شایستگی‌های سرکارعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به سمتسرپرست دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه" دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی به پیش برید. بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباط برون‌دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شما را از خداوند متعال خواستارم.