نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

اعضای هیات علمی گروه ریاضی


اعضای هیأت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا مؤذن

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض

تخصص: آنالیز ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: ar.moazzen@yahoo.com
شماره داخلی: 109