نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

اعضای هیات علمی گروه ریاضی


اعضای هیأت علمی گروه ریاضیات و کاربردها

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا مؤذن

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض

تخصص: آنالیز ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: ar.moazzen@yahoo.com
شماره داخلی: 109

 

نام و نام خانوادگی: عمران توحیدی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی

تخصص: آنالیز عددی، کنترل بهینه

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: emrantohidi@gmail.com
شماره داخلی: 158

 

نام و نام خانوادگی: زهرا براتی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض

تخصص: جبر

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: za.barati87@gmail.com
شماره داخلی: 107

 

نام و نام خانوادگی: الهام حسین زاده

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی

تخصص:  تحقیق در عملیات

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: e.hosseinzadeh@yahoo.com
شماره داخلی: 170

 

نام و نام خانوادگی: الهام بصیری

مدرک تحصیلی: دکتری آمار

تخصص: استنباط

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: elham_basiri2000@yahoo.com
شماره داخلی: 170