دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 166 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پروژه 202071 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 35 عمران توحیدی نامشخص نامشخص
پروژه 266051 3 کارشناسی گروه فیزیک 53 زهرا قلعه نوی نامشخص نامشخص
پروژه 266051 3 کارشناسی گروه فیزیک 61 معصومه موذن سرخی نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 257025 3 کارشناسی علوم مهندسی 7 الهام حسین زاده نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 257025 3 کارشناسی علوم مهندسی 6 زهرا براتی سده نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 257025 3 کارشناسی علوم مهندسی 10 محمد مهرپویا نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی 262047 3 کارشناسی گروه شیمی 5 نسترن پارسافرد یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پروژه کارشناسی 262047 3 کارشناسی گروه شیمی 5 راضیه نجات یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پروژه کارشناسی 257025 3 کارشناسی علوم مهندسی 9 عمران توحیدی نامشخص نامشخص
پروژه نرم افزار.. 201110 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 52 نسیبه امامی نامشخص نامشخص
پروژه نرم افزار.. 201110 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 53 عباس زهره وند نامشخص نامشخص
پروژه نرم افزار.. 201110 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 54 محمدرضا بقائی پور نامشخص نامشخص
پروژه نرم افزار.. 201110 3 کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر 55 زینب حسنی نامشخص نامشخص
تئوری احتمالات و کاربرد آن 202014 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 13 الهام بصیری هفته زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج شنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30)
تحقیق در عملیات1 202035 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 11 الهام حسین زاده هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00)
تحقیق در عملیات2 202051 3 کارشناسی گروه مهندسی صنایع 6 الهام حسین زاده یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30)
ترمودینامیک و مکانیک آماری 211040 4 کارشناسی مهندسی اپتیک 53 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی سه شنبه (12:00 - 13:30) | سه شنبه (12:00 - 13:30) | دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30)
روش های ریاضی در اپتیک 211002 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 1 معصومه موذن سرخی یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
ریاضی 1 211001 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 15 عمران توحیدی دوشنبه (13:30 - 15:30) | دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/23 (10:30 - 12:00)
ریاضی 2 211012 3 کارشناسی مهندسی اپتیک 21 زهرا براتی سده یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 166 نتیجه
از 9